Informace pro členy výboru

VÝBOR

Schůze výboru bude probíhat každou první neděli v měsíci od 9:00


28.12.2017  -Výroční schůze v sálu restaurace s Sv. Jana

                     -Bude probíhat focení členů SDH na průkazky

7. 1.2018      - Schůze výrobu

                     - V hasičské zbrojnici od 9:00