HISTORIE SBORU

Obec Štítná nad Vláří se nachází ve Zlínském kraji v údolí Bílých Karpat, kterým protéká řeka Vlára. Obec s 2300 obyvateli a nadmořskou výškou 318 m leží v jihovýchodní části Valašska. První písemná zmínka o Štítné nad Vláří a Popově se objevuje už roku 1374, ale osada Štítná vznikla již daleko dříve. Název obce Štítná je pravděpodobně odvozen od slova štít, kterým byla obec chráněna proti vpádům Tatarů, Kuruců a Kumanů.


  Sbor dobrovolných hasičů Štítná nad Vláří vznikl v roce 1891 na popud tehdejšího starosty Františka Lišky,č.p. 79, který byl také na valné hromadě zvolen starostou sboru. Náčelníkem byl zvolen František Šebák, č.p. 55 a jednatelem učitel František Bosák. Do sboru se přihlásilo 24 štítenských mužů. Obec zakoupila novou ruční stříkačku, stejnokroje a další nářadí. Všichni členové byli řádně vycvičeni, aby zvládli boj s požáry nejen ve Štítné,ale i v jejím okolí. V roce 1895 svépomocí opravili nefunkční stříkačku, která do té doby chátrala ve staré žebřárně. V té době štítenský sbor jako jediný v okolí vlastnil dvě stříkačky. 


  Na místě dnešní zbrojnice byla v roce 1911 postavena nová stříkárna. V letech první světové války nastal ve sboru velký úpadek. Zůstalo zde pouze 10 členů. Členové sboru se ve stejnokrojích zúčastnili oslav vzniku Československé republiky a také přivítali prvního prezidenta T.G. Masaryka, který 26.června 1924 projížděl naší obcí. Začátkem 20. let se sbor dostává do krize. Jak v chodu sboru samotném, tak v oblasti finanční. Ke zlepšení situace dochází až počátkem 30. let. V té době se také štítenští hasiči proslavují v okolí svým cvičením se žebři a háky. Roku 1938 byl pro špatný stav stržen sušák na hadice. Během druhé světové války sbor pracoval pouze represivně.
 
     V roce 1941 byla zakoupena nová motorová stříkačka, která sloužila až do roku 1967. Po osvobození sbor opět začíná pracovat jako před válkou. V roce 1953 byla chátrající zbrojnice zbourána a byla započata stavba nové. Do provozu byla předána v roce 1957. V roce 1955 byl sbor vybaven nákladním vozem Ford Canada 3T, který byl používán až do roku 1961, kdy náš sbor dostává vůz Tatra 805.

Ford Canada 3T
Ford Canada 3T
Tatra 805
Tatra 805

   Roku 1961 se zakládá žákovské družstvo a 1967 je založeno první družstvo žen. V témže roce je u zbrojnice postaven nový sušák na hadice a zakoupena přenosná stříkačka PPS 8. Na jaře roku 1973 byl našemu sboru přidělen požární vůz Tatra 805 se skříňovou úpravou, který sloužil 5 let. Z důvodu rozšíření autoparku byla v roce 1975 provedena přestavba zbrojnice. Ještě téhož roku byl náš sbor obohacen o další požární auto RND. Ovšem pro jeho špatný stav byl tento vůz nahrazen v roce 1977 moderní Avií 30 s přenosnou stříkačkou PPS 12. O rok později byl pořízen cisternový vůz CAS 25.

Skříňová Tatra 805
Skříňová Tatra 805
Praga RND
Praga RND
Avia 30
Avia 30
CAS 25
CAS 25


V roce 1984 bylo na zbrojnici vybudováno nové sociální zařízení. V letech 1989-1991 byla provedena celková rekonstrukce kluboven a garáží. Pro špatný stav rovné střechy na zbrojnici došlo v roce 2000 k jejímu zastřešení krovem a taškami.V roce 2006 hasiči svépomocí upravili podlahu garáží a došlo k výměně vrat. Tato přestavba byla provedena z důvodu obdržení nového cisternového vozu Tatra 815-CAS 24.
  Sbor dobrovolných hasičů ve Štítné netráví svůj volný čas jen údržbou této zbrojnice a svěřené techniky, jeho členové se pravidelně účastní odborných školení a přednášek a svou bojeschopnost procvičují na soutěžích v požárním sportu. Od 50. let se pravidelně účastní okrskových a pohárových soutěží v blízkém i vzdálenějším okolí. Tímto sportem, za ta léta, se střídavými úspěchy prošli stovky žáků, dívek a dospělých mužů. Největších úspěchů naši členové dosahovali především v 50. letech, ve druhé polovině 60. a 70. let a v první polovině 80. let. Dnes nám dělají radost především starší žáci a muži. Více jak sto diplomů a uznání a přes dvě stě pohárů a plaket vystavených v naší zbrojnici hovoří za vše.


  Štítenští hasiči velkou část své roční činnosti věnují také zachovávání tradic a starobylých zvyků. Od roku 1973 každoročně pořádají fašanky s půlnočním pochováváním basy. Již několik desítek let vždy k 1.květnu staví máj. Kácení máje bývalo zakončováno taneční zábavou, v posledních letech kácení probíhá u zbrojnice jako sousedské posezení s dechovou hudbou a harmonikou.


"Bohu ke cti"- tímto heslem se naši hasiči řídí a proto je můžete vidět při čestné stráži u Božího hrobu nebo v průvodu na Boží tělo.


  Za svou letitou a obětavou práci Sbor dobrovolných hasičů ve Štítné nad Vláří získal Čestné uznání ÚV SPO, Medaili Za příkladnou práci, Medaili Za zásluhy a Medaili sv. Floriána.